Wednesday, 6 June 2012

Fish exams! Fishhhhhh!

Dengan ini, saya ingin isytiharkan bahawasanya saya amat membenci peperiksaan. Ia merupakan suatu seksaan. Bukan ujian kepandaian. 

SEKSAAN!!!!!!!

Sekian, terima kasih.